wtorek, 18 czerwca 2013

Jak dotrzeć do Machu Picchu (i nie zbankrutować) / How to get to Machu Picchu (and don’t bankrupt)

Scroll down for the English version

Najdrożej (ponad 300 USD)

Do Machu Picchu można dostać się na wiele różnych sposobów. Część z nich może zdecydowanie uszczuplić zawartość portfela (szczególnie podróżników budżetowych). Chyba najdroższym (i wcale nie najszybszym) jest przejście się słynnym Szlakiem Inkaskim. Od 2001 roku na szlak może wejść dziennie jedynie 500 osób wliczając w to tragarzy i przewodników (hmmm... na naszym szlaku z Cachory do Machu Picchu było może 10-15 osób wliczając w to naszą 4-osobową grupę).  Szlak liczy sobie około 43 kilometry, które pokonuje się w ciągu 4 dni. Jednak to nie dystans jest tutaj największym wyzwaniem, a wysokość. W najwyższym punkcie szlak wspina się na wysokość około 4200 m n.p.m., które przy braku aklimatyzacji mogą wywołać chorobę wysokościową. Jak już wspomniałam, nie jest to tania impreza. Według różnych informacji cena waha się od około 300 do 750USD. Oczywiście w cenę wliczone są usługi tragarzy, przewodników oraz bilety wstępów. Jeśli chcecie (i was na to stać) wybrać się do Machu Picchu tą drogą pamiętajcie jednak, aby zarezerwować waszą wycieczkę z duuuużym wyprzedzeniem (7-9 miesięcy) gdyż na ten chyba najsłynniejszy trekking świata zawsze jest sporo chętnych. Warto również wziąć pod uwagę, że w lutym szlak jest zamknięty.

Drogo (40 – 100 USD)


Kolejnym (również nie najtańszym, ale chyba najszybszym) sposobem dostania się do ruin, jest pojechanie tam pociągiem z Cuzco lub Ollantaytambo. Pociąg z Cuzco do Aguas Calientes w jedną stronę kosztuje około 100UDS. Nieco taniej (40USD w jedną stronę) dojedziemy tam z Ollantaytambo. Do Ollantaytambo można się dostać colectivo z Cuzco za 10 soli, lub autobusem z przesiadką w Urabambie za łącznie 6.5 sola.

Tanio (45 soli)

Jednym z bardziej popularnych wśród budżetowych turystów sposobem dostania się do Machu Picchu jest kombinowany dojazd do Hidroelectica, połączony z około 3 godzinnym spacerem wzdłuż rzeki (11km od Hidroelectrica do Aguas Calientes). Z Cuzco dojeżdża się autobusem najpierw do Santa Marta (30 soli), następnie łapie się colectivo do Santa Teresa (10 soli), a na koniec samochód do Hidroelectica (5 soli). Stamtąd możecie się przejść 11 km malowniczą ścieżką wzdłuż rzeki (przy okazji można zobaczyć Machu Picchu od tyłu) lub złapać pociąg do Aguas Calientes (wersja dla leniwych, nie wiem szczerze mówiąc ile ten pociąg kosztuje...). Tą trasą do Machu Picchu dotarła między innymi moja kuzynka Aska, a jej relację z tej wyprawy możecie przeczytać tutaj.

Taniej (około 27 soli)

Nieco taniej (aczkolwiek dużo zajęło nam to dużo więcej czasu) udało się nam dostać do Machu Picchu idąc z Cachora, przez Choquequirao do Aguas Calientes. Najpierw o 4:00 wyjechaliśmy do Ancahuasi (15 soli za osobę), skąd wzięliśmy taksówkę do Cachory (nam udało się wytargować 45 soli za taksówkę dla 4 osób). Stamtąd szliśmy 9 dni (aczkolwiek cały szlak można przejść w 6) do Aguas Calientes. O naszym trekkingu możecie sobie natomiast poczytać tutaj.
Najtaniej (9.50 – 13 soli)

Najtańszą natomiast wersją dotarcia do Aguas Calientes jest dostanie się do Piscacucho, gdzie zaczyna się Inca Trail. Dojeżdża się tam colectivo z Ollantaytambo (3 sole). Zamiast jednak iść Szlakiem Inkaskim, podążamy 28km wzdłuż torów kolejowych. Podobno nie jest to do końca legalne, ale wzdłuż torów wiedzie ładna ścieżka i nawet pan w informacji turystycznej powiedział nam, niby nieoficjalnie, że można tą trasą spokojnie dojść, gdyż na trasie nie ma żadnych kontroli. Mało tego! My tą trasą wracaliśmy z Aguas Calientes i wszyscy motorniczy mijających nas po drodze pociągów, wesoło do nas machali pozdrawiając nas po drodze :) Należy jednak pamiętać aby uważać na dość liczne na tej trasie pociągi. Trasa ta wiedzie częściowo równolegle do Inca Trail, którym bogatsi turyści podążają do Machu Picchu. Można ich zobaczyć wraz z tragarzami po drugiej stronie rzeki. Po drodze można też zobaczyć trochę ruin (przynajmniej jedne z nich można za darmo odwiedzić) oraz podziwiać naprawdę cudne widoki.

Aguas Calientes – Machu Picchu

Jak zapewne zauważyliście większość z powyższych opcji (wyłączając Inca Trail) zawiera opis dojazdu (tudzież dojścia) jedynie do Aguas Calientes, czyli naszego Zakopanego, położonego u stóp ruin. Do miasteczka nie ma możliwości dojazdu samochodem, stąd to całe kombinowanie... No dobra, ale jak z Aguas Calientes dostać się do Machu Picchu? Sposoby są dwa:

Autobus – koszt w jedną stronę to 9,5 USD, bilet powrotny kosztuje 18 USD. Jak widać nie jest to tania przejażdżka... Szczególnie, że do ruin naprawdę nie jest tak daleko (ale o tym zaraz). Autobusy odjeżdżają co chwila z samego centrum, wożąc spragnionych pięknych widoków turystów. Pierwszy autobus dojeżdża przed wejście do Machu Picchu tuż przed 6:00 (jeśli się nie mylę to około 5:45-5:50 jest na górze).

Pieszo – jak już wspomniałam do ruin nie jest znowu tak daleko. Z Aguas Calientes najpierw idziemy około 20 minut do mostu. Jeśli wykombinujecie tak jak my i będziecie spali na campingu (15 soli za namiot, a jeżeli przyjdziecie po 17:30 i uda wam się zmyć przed świtem, to możecie nawet spać za darmo), to do mostu stamtąd jest jakieś 3 minuty na piechotę :) Tutaj warto wspomnieć, że most jest otwierany dopiero o 5:00 i wcześniej nie ma po co się tam wybierać. My, chcąc być pierwsi w kolejce poszliśmy tam o 3:00, po czym wróciliśmy spać do namiotów... Tak więc uczcie się na cudzych błędach :) O 5:00 przy moście ustawia się już spora kolejka ludzi, którzy następnie wspinają się pod stromą górę. Do pokonania jest około 1700 schodów. Nam zajęło to (początkowo niemal biegiem, potem, gdy już nie mogłam złapać oddechu, nieco wolniejszym krokiem) mniej więcej 35 minut. Podobno takim w miarę normalnym tempem jest to około godzina wspinaczki.

Wejście główne do ruin otwiera się o 6:00. Jeszcze tylko przypomnę, że bilet do Machu Picchu trzeba kupić wcześniej i można to zrobić na stronie internetowej: http://www.machupicchu.gob.pe/ Problemem może być płatność za bilet, gdyż nie wszystkie karty są akceptowane, ale wszystko jest na tej stronie wytłumaczone.

To by było chyba na tyle... Oczywiście spis ten nie wyczerpuje wszystkich możliwości dotarcia do najbardziej znanego miasta Inków. Do wyboru są również Inca Jungle Trail (połączenie jazdy na rowerze, jazdy samochodem terenowym oraz trekkingu), szlak Salcantay, a także lot helikopterem (dla jakiś milionerów; w Aguas Calientes znajduje się bowiem lądowisko helikopterów) oraz zapewne parę innych, o których nie słyszałam. Opisałam jednak tylko te opcje, których znam ceny oraz słyszałam relacje od osób, które sie do Machu Picchu tak dostały. Nie pozostało mi nic innego jak życzyć wam wspaniałych wrażeń z wizyty w tym cudzie świata, którąkolwiek z opcji byście nie wybrali :)

English:

The most expensive (over $ 300)

The Machu Picchu can be reached in many different ways. Some of them can dramatically decrease the contents of your wallet (especially the budget traveller). Probably the most expensive (and not the fastest) is to go to the famous Inca Trail. Since 2001, the trail can be entered only by 500 people per day including guides and porters (hmmm. .. on our route from Cachora to Machu Picchu was maybe 10-15 people including our four-person group). Trail has about 43 km, which is walked within four days. But it is not the distance that is the biggest challenge here, but the height. In the highest point the trail climbs to about 4200 meters above sea level, which in the absence of acclimatization may cause altitude sickness. As I said, this is not a cheap event. According to various information, price ranges from about 300 to 750USD. Of course, the price includes services of porters, guides and entrance fees. If you want (and you can afford it) to go to Machu Picchu in this way, however, remember to book your trip way in advance (7-9 months), because this is probably the most famous trekking route in the world, there is always a lot of takers. You should also take into account that in February, the trail is closed.

Expensive (40 - 100 USD)

Another (also not the cheapest, but probably the fastest) way to get to the ruins, is to go there by train from Cusco or Ollantaytambo. One way train from Cuzco to Aguas Calientes costs about 100UDS. Slightly cheaper (40USD one way) you get there from Ollantaytambo. To Ollantaytambo you can get by a colectivo from Cuzco for 10 soles, or by bus with a change in Urabamba for a total of 6.5 soles.

Cheap (45 soles)

One of the most popular travellers ways to get to Machu Picchu among budget is a combined approach to Hidroelectica, combined with about 3 hour walk along the river (11km from Hidroelectrica to Aguas Calientes). From Cuzco you should get a bus to Santa Marta (30 salt), then a colectivo to Santa Teresa (10 soles), and at the end the car to Hidroelectica (5 soles). From there you can take a walk 11 km a picturesque path along the river (by the way you can see the Machu Picchu from behind) or catch the train to Aguas Calientes (version for the lazy ones ;); to be honest I do not know how much the train costs ...).

Cheaper (around 27 soles)

Slightly cheaper (although it took us a lot a lot more time) we were able to get to Machu Picchu from Cachora going through Choquequirao to Aguas Calientes. First, at 4:00am we went to Ancahuasi (15 soles per person), from where we took a taxi to Cachora (we were able to bargain for 45 soles for a taxi for four people). From there we walked nine days (although you can easily do it in 6) to Aguas Calientes. About our trekking you can read here.

The cheapest (9.50 - 13 soles)

The cheapest version to reach Aguas Calientes is getting to Piscacucho where the Inca Trail begins. You can get there taking a colectivo from Ollantaytambo (3 soles). Instead of going Inca Trail, follow 28km along the railway tracks. Apparently, this is not entirely legal, but along the track goes well marked path and even guy in tourist information told us informally, that this route can be easily walked, because there is no control on the way. That's not all! We were coming back by this route from Aguas Calientes and motorman of all passing us on the road trains, cheerfully waved to us with greetings :) But remember to watch out for quite a number of trains on this route. This route leads partly parallel to the Inca Trail, which follow the wealthier tourists to Machu Picchu. You can see them with the porters on the other side of the river. Along the way, you can also see some ruins (at least some of them are free to visit) and really enjoy the wonderful views.

Aguas Calientes - Machu Picchu

As you probably noticed, most of these options (except the Inca Trail) have a description of getting only to Aguas Calientes, situated at the foot of the ruins. It is not possible to get there by car, so figuring it all ... Okay, but how to get from Aguas Calientes to Machu Picchu? There are two ways:

Bus - the cost of one-way is 9.5 USD, a return ticket costs $ 18. As you can see this is not a cheap ride... Especially since the ruins are not that far (but more on that shortly). Buses depart every few minutes from the town centre. The first bus will take you to the entrance to Machu Picchu just before 6:00 (if I'm not mistaken around 5:45-5:50 it is at the top).

Foot - as I said it is not so far to the ruins. From Aguas Calientes first go around 20 minutes to the bridge. If you stay in the camping as we did (15 soles for a tent, and if you come after 5:30pm and you can leave before dawn, then you possibly can even sleep for free), then to the bridge there is some 3 minutes on foot: ) Here it is worth mentioning that the bridge is opened only at 5:00am and there is no point to go there earlier. We, wanting to be first in the queue, went there at 3:00am, then we had to come back to sleep in tents ... So learn from others' mistakes :) About 5:00am at the bridge there is already a large queue of people, who would then climb up the steep mountain. To overcome is about 1700 steps. We took it (initially almost running, and then, once I could not catch my breath, with a slower step) in approximately 35 minutes. Apparently, at a normal pace it is about an hour of climbing.

The main entrance to the ruins opens at 6:00am. Just remember that a ticket to Machu Picchu, you need to buy in advance and it can be done on the website: http://www.machupicchu.gob.pe/ problem may be the payment for the ticket, because not all cards are accepted, but everything is explained on the website


That would be probably enough ... Of course, this list does not exhaust all possibilities to reach the most famous city of the Incas. You can also choose the Inca Jungle Trail (a combination of cycling, off-road driving and hiking) Salcantay trail and helicopter (probably for some millionaires, as in Aguas Calientes there is a heliport) and probably a few other ways I have not heard about. I wrote only about those options that I know prices as well as I have heard reports from people who have done them before. I was left with nothing but to wish you a wonderful experience of visiting this wonder of the world, regardless which option you chose :)

2 komentarze:

  1. Bardzo dziękujemy za super rady! do Peru wybieramy się za 3 tygodnie (pora deszczowa, Inca Trail zamknięty) więc zdecydowaliśmy się na pieszą wyprawę wzdłuż torów. Czy wejściówki na Machu Pichu da się zakupić na miejscu? Czy są tam jakieś kontrole przy wejściu, czy przy wyborze tej opcji wszystko jest na "nielegalu"?:) nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować, kiedy dotrzemy do Aquas Calientes- naszą podróż zaczynamy w Chile. Była bym bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam i czytam dalej.... :) Asia

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Przy samym Machu Picchu moze byc problem z kupnem biletu, gdyz sa dzienne limity wejsc na MP (aczkolwiek nie jest to niemozliwe). Jezeli zadowoli Was samo wejscie na MP bez gorek to bilety powinnniscie byc w stanie kupic pare dni przed wejsciem (np jak juz bedziecie w Cuzco, tym bardziej, ze tam chyba najlatwiej za nie zaplacic). Bilety sa sprawdzane po raz pierwszy przy moscie na rzece, a potem ponownie przy wejsciu do riun, na gorze. wejscie wzdluz torow to tylko sposob dotarcia do zabytku, ale za samo wejscie juz trzeba placic. Bawcie sie dobrze i piszcie jakbyscie jeszcze potrzebowali jakis informacji :)

      Usuń