sobota, 5 stycznia 2013

Ameryka Południowa w Londynie / South America in London

Jednym z prezentów od Gwiazdki w tym roku była niesamowicie ciekawa książka 'W 80 dni dookoła świata (nie wyjeżdżając z Londynu)' Jarka Sępka. Autor ksiązki stawia sobie za cel spotkanie ludzi z całego świata, którzy mieszkają w Londynie oraz zebranie próbek 80 różnych językow, a to wszystko w 80 dni. Pomysłem całej 'wyprawy' jest oczywiście oryginalna książka 'W 80 dni dookoła świata' i przygody Fileasa Fogga. One również nadały luźny kształt obecnej wyprawy. Mnie, z oczywistych powodów, najbardziej zainteresował południowoamerykański fragment podróży. Jest on niestety stosunkowo krótki, aczkolwiek zainspirował mnie do szukania Ameryki Południowej w Londynie. W weekend wybrałam się na Belgrave Square, gdzie znajduje się wspomniany w książce pomnik Simona Bolivara. 

One of my Christmas gifts was very interesting book 'Around the world in 80 days (without living London)' written by Polish author - Jarek Sępek (and unfortunately not available in English...). The author want to meet people from around the world, who currently live in London and to collect recording of 80 languages in 80 days. The inspiration for the book was of course original book 'Around the World in Eighty Days' and adventures of Phileas Fogg. These adventures also shaped author's journey. Due to quite obvious reasons the most interesting for me was bit about South America. Unfortunately it is quite short but it still inspired me to look for South America in London. On the weekend I travelled to Belgrave Square where Simon Bolivar's monument is located. 
Simona Bolivara chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jeden z najbardziej znanych rewolucjonistów południowoamrykańskich doprowdził do wyzwolenia Wenezueli, Kolumbii, Peru i Ekwadoru. Na jego cześć Boliwia zrezygnowała ze swojej poprzedniej nazwy - Górne Peru, natomiast Wenezuela nazwała swoją walutę boliwar.

Simon Bolivar is a well known person. One of the most famous South American revolutionist, he freed Venezuela, Colombia, Peru and Ecuador. In his honour Bolivia resign from its old name - Upper Peru and Venezuela called its currency bolivar.
'Jestem przekonany, ze Anglia jest w stanie obronić cenne światowe prawa, ponieważ jest ona wielka, wspaniała i mądra.' Simon Bolivar był jednym z niewielu bojowników o wolność Ameryki Południowej, którzy odwiedzili Wielką Brytanię. W 1810 roku przybył on na pół roku do Londynu z misją dyplomatyczną.

'I am convinced that England is capable of protecting the world's precious rights as she is great, glorious and wise.' Simon Bolivar was one of few South American freedom fighters who visited Great Britain. In 1810 he arrived for half a year to London with diplomatic mission.
Przy okazji znalazłam pomnik generała Jose de San Martin, który okazał się być pierwszym prezydentem Peru oraz bohaterem narodowym Argentyny, Chile oraz Peru.

By the way I discovered statue of general Jose de San Martin who happened to be first president of Peru and national hero of Argentina, Chile and Peru
Przy Belgrave Square znajduje się również pomnik Krzysztofa Columba, bez którego o Ameryce usłyszelibyśmy zapewne sporo później.

On the Belgrave Square there is also statue of Christopher Columbus, without who surely we would have heard about America much later.
Ponieważ pogoda mi za bardzo nie dopisywała, moje odkrywanie londyńskiej Ameryki Południowej zakończyłam po dosyć krótkim spacerze w moim ukochanym Starbucks'ie, czytając kolejną książkę o amerykańskich przygodach.

Because the weather was not too good, after a short walk I finished 
my exploring of London's South America in my beloved Starbucks, reading next book about american adventures.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz